Sinh Vật Học
Việt Nam tách được tế bào gốc từ phôi chuột
Đăng vào 4 năm trước

PGS Nguyễn Mộng Hùng và cộng sự thuộc khoa Sinh, Đại học Khoa học Tự nhiên (Hà Nội) vừa thành công trong việc tách và nuôi lâu dài tế bào gốc của phôi chuột, biến chúng thành tế bào gốc máu. Tiến sĩ...

Xem Nhiều
Đề Xuất
Tiện Ích Online
Fanpage Facebook