Kiến Thức HTML
Bài 15 : Tạo khung trong HTML ( Frame in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Frame trong HTML được sử dụng để phân chia cửa sổ trình duyệt của bạn thành các khu vực khác nhau mà mỗi khu vực tải một tài liệu HTML riêng. Một tập hợp các Frame trong cửa sổ trình duyệt được biết đ...

Bài 14 : Liên kết Email trong HTML ( Email Link in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Không khó để đặt một Email Link trong HTML trên trang web của bạn nhưng điều này có thể gây ra các vấn đề về spam cho tài khoản email của bạn. Có một số người có thể chạy các chương trình để thu thập ...

Bài 21 : Các Form trong HTML ( Form in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Các mẫu form trong HTML được yêu cầu khi bạn muốn thu thập một vài dữ liệu từ người sử dụng. Ví dụ, khi người sử dụng đăng ký, bạn có thể muốn thu thập thông tin như tên, địa chỉ email, thẻ tín dụng…....

Bài 13 : Liên kết hình ảnh trong HTML ( Image Link in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Chúng ta đã học cách để tạo một link sử dụng văn bản. Chương này chúng ta sẽ học làm thế nào để tạo một link sử dụng hình ảnh. Ví dụ Image Link trong HTML Dưới đây là một ví dụ về sử dụng hình ảnh ...

Cách sử dụng ISMAP trong HTML ( ISMAP in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Để sử dụng một hình ảnh với thuộc tính ismap, đơn giản bạn chỉ cần đặt hình ảnh vào bên trong một siêu liên kết (Hyper Link) và sử dụng thuộc tính ismap mà làm cho nó thành hình ảnh đặc biệt và khi ng...

Bài 12 : Liên kết văn bản trong HTML ( Text Link in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Một trang web có thể chứa các đường link khác nhau để liên kết trực tiếp với các trang khác hay trong một phần của một trang. Những liên kết này được gọi là Hyper Links (siêu liên kết). Hyper Links...

Tìm hiểu về URL trong HTML ( URL in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Mỗi tài liệu trên Web có một địa chỉ duy nhất. Địa chỉ này được biết như là Uniform Resource Locator (URL). Một số thẻ HTML/XHTML bao gồm một giá trị thuộc tính URL, bao gồm các hyperlink, các hình ả...

Mã hóa URL trong HTML ( Encode URL in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Mã hóa các địa chỉ URL là việc dịch các ký tự không thể in được hoặc các ký tự với ý nghĩa đặc biệt trong địa chỉ URL thành một đại diện rõ ràng và được chấp nhận bởi hầu hết các máy chủ và trình duyệ...

Bài 11 : Danh sách trong HTML ( List in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

HTML cung cấp cho người lập trình web 3 cách để xác định danh sách các thông tin. Tất cả các danh sách phải chứa một hoặc nhiều phần tử list. Danh sách có thể gồm: lt;ul> - Một danh sách không c...

Bài 10 : Cách tạo Bảng trong HTML ( Table in HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Các bảng HTML cho phép lập trình viên sắp xếp các dữ liệu như văn bản, hình ảnh, đường link… vào các ô trong bảng. Bảng HTML được tạo ra bằng cách sử dụng thẻ lt;table> trong đó: thẻ lt;tr> đượ...

Xem Nhiều
Đề Xuất
Tiện Ích Online
Fanpage Facebook