Kiến Thức CSS
Bài 6 : Thiết lập nền trong CSS ( BackGround in CSS )
Đăng vào 4 năm trước

Để xác định các hiệu ứng liên quan tới background cho các phần tử trong HTML, bạn có thể sử dụng các thuộc tính background trong CSS. Thuộc tính background-color: thuộc tính này được sử dụng để th...

Bài 5 : Màu trong CSS ( Color in CSS )
Đăng vào 4 năm trước

CSS sử dụng các giá trị màu để xác định màu sắc hiển thị. Bạn có thể thiết lập màu nền (background) hoặc màu cận cảnh (foreground) của một phần tử, hoặc màu của đường viền hay đường bao của một khung ...

Bài 4 : Đơn vị trong CSS ( Unit in CSS )
Đăng vào 4 năm trước

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có nhiều đơn vị để cân, đo, đong đếm mọi thứ hữu hình, ví dụ như cm, km, kg, … Vậy, với một trang web, để xác định xem phần tử này phải nằm ở khu vực này, hình ảnh k...

Bài 3 : Cách nhúng CSS vào HTML ( Include CSS Into HTML )
Đăng vào 4 năm trước

Có 4 cách khác nhau để nhúng CSS vào trong tài liệu HTML và hai cách được sử dụng phổ biến nhất đó là Inline CSS và External CSS. Sử dụng Internal CSS Nhúng CSS trong HTML sử dụng phần tử lt;style&g...

Bài 2 : Cú pháp CSS
Đăng vào 4 năm trước

CSS được tạo thành từ các Style Rule. Các rule này được thông dịch bởi trình duyệt và sau đó được áp dụng tới các phần tử tương ứng trong tài liệu của bạn. Style Rule bao gồm ba phần: Selector: (hi...

Bài 1 : Khái niệm về CSS
Đăng vào 4 năm trước

CSS là gì ? CSS là viết tắt của Cascading Style Sheet, là một Design Language đơn giản được sử dụng để làm đơn giản hóa tiến trình trình bày các trang web. Có thể hiểu đơn giản là, CSS xử lý phần Lo...

Xem Nhiều
Đề Xuất
Tiện Ích Online
Fanpage Facebook