Bài Viết Đã Đăng (81387)
Bài 7 : Các thẻ Meta trong HTML ( Meta in HTML )
Kiến Thức HTML | 4 năm trước

Thẻ lt;meta> được sử dụng để cung cấp các thông tin thêm như vậy. Thẻ này là một phần tử trống và không có thẻ đóng nhưng nó lại mang thông tin trong thuộc tính của nó. Với các trang Web mang tí...

Bài 6 : Các phần tử về cụm từ trong HTML ( Phrase element in HTML )
Kiến Thức HTML | 4 năm trước

Nhấn mạnh văn bản trong HTML - Thẻ em trong HTML Bất cứ nội dung nào trong phần tử lt;em>...lt;/em> đều được hiển thị ở dạng văn bản được nhấn mạnh. Ví dụ lt;!DOCTYPE html> lt;html> ...

Bài 5 : Định dạng văn bản trong HTML ( Formating documents in HTML )
Kiến Thức HTML | 4 năm trước

Nếu bạn sử dụng một ứng dụng Word, bạn phải làm quen với các thao tác để in đậm, in nghiêng, hay gạch chân; đó là 3 trong số 10 tùy chọn có sẵn để chỉ cách mà văn bản xuất hiện trong HTML và XHTML. ...

Bài 4 : Các thuộc tính trong HTML ( Property in HTML )
Kiến Thức HTML | 4 năm trước

Chúng ta đã tìm hiểu một số thẻ HTML và cách sử dụng của nó như các thẻ lt;h1>, lt;h2>, thẻ đoạn văn lt;p> và các thẻ khác. Chúng ta đã sử dụng các thẻ này chỉ với các tác dụng đơn giản nhất ...

Bài 3 : Các phần tử trong HTML ( Element in HTML )
Kiến Thức HTML | 4 năm trước

Một phần tử HTML được xác định bằng một thẻ mở. Nếu phần tử này bao hàm nội dung khác, nó kết thúc với một thẻ đóng. Trong thẻ đóng, tên của phần tử được đứng trước bởi dấu gạch chéo. Bảng dưới hiển t...

Bài 2 : Các thẻ HTML cơ bản ( Tag in HTML )
Kiến Thức HTML | 4 năm trước

Các thẻ hiển thị đầu đề (heading) trong HTML Bất kỳ tài liệu nào cũng đều bắt đầu với một đầu đề. Bạn có thể sử dụng các kích cỡ khác nhau cho đầu đề của bạn. HTML cũng có 6 cỡ khác nhau cho đầu đề,...

Bài 1 : HTML là gì ?
Kiến Thức HTML | 4 năm trước

HTML là gì? HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web. Hyper Text là cách mà các tr...

Xem Nhiều
Đề Xuất
Tiện Ích Online
Fanpage Facebook