Kiến Thức HTML Bài 1 : HTML là gì ?

Đăng: AdamWilling
622 Lượt Xem
Thời Gian: 02/01/2019 lúc 18:02:32

Bài 1 : HTML là gì ?

HTML là gì?

HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản), là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web.

 • Hyper Text là cách mà các trang Web (các tài liệu HTML) được kết nối với nhau. Và như thế, đường link có trên trang Web được gọi là Hyper Text.

 • Như tên gọi đã gợi ý, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (Markup Language), nghĩa là bạn sử dụng HTML để đánh dấu một tài liệu text bằng các thẻ (tag) để nói cho trình duyệt Web cách để cấu trúc nó để hiển thị ra màn hình.

Lúc đầu, HTML được phát triển với mục đích để xác định cấu trúc của các tài liệu như các tiêu đề, các đoạn văn, các danh sách… và tạo sự thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu.

Bây giờ, HTML đã được sử dụng rộng rãi để định dạng các trang Web với sự giúp đỡ của các tag khác nhau có trong ngôn ngữ HTML.

Ví dụ một tài liệu HTML cơ bản

Dưới đây là một ví dụ về một trong các mẫu đơn giản nhất của tài liệu HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Day la tieu de</title>
</head>
<body>
<h1>Day la dau de</h1>
<p>Phan noi dung cua tai lieu ...</p>
</body>
</html>

Bạn có thể lưu code trên vào trong file HTML (test.htm), sử dụng bộ biên soạn văn bản mà bạn thích. Cuối cùng, bạn sử dụng một trình duyệt Web chẳng hạn như Internet Explore, Google Chrome, hoặc Firefox… để mở nó. Nó sẽ hiển thị kết quả sau:

Ví dụ HTML

Các thẻ trong HTML - Tag trong HTML

Như đã trình bày ở trên, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (tag) và sử dụng các thẻ khác nhau để định dạng nội dung. Những thẻ này được chứa trong hai dấu ngoặc đơn <tên thẻ>. Trừ một vài thẻ, hầu hết các thẻ đều có các thẻ đóng tương ứng với nó. Ví dụ, thẻ <html> có thẻ đóng tương ứng là </html> và thẻ <body> có thẻ đóng tương ứng là </body> ...

Ví dụ trên về tài liệu HTML đã sử dụng các thẻ sau đây:

Tag Miêu tả
<!DOCTYPE...> Còn gọi là thẻ khai báo một tài liệu HTML. Thẻ này xác định loại tài liệu và phiên bản HTML.
<html> Thẻ này bao phủ các tài liệu HTML đầy đủ. Còn đầu trang tài liệu thì được biểu diễn bởi các thẻ <head>...</head> và thân tài liệu là các thẻ <body>...</body> .
<head> Thẻ này đại diện cho đầu trang tài liệu mà có thể giữ các thẻ HTML như <title>, <link> ...
<title> Thẻ <title> được sử dụng trong thẻ <head> chỉ tiêu đề tài liệu.
<body> Thẻ này đại diện cho thân tài liệu và giữ các thẻ như <h1>, <div>, <p> ...
<h1> Thẻ này đại diện cho các tiêu đề trang.
<p> Thẻ này đại diện cho đoạn văn.

Để học HTML, bạn sẽ cần phải học các thẻ khác nhau và hiểu cách chúng vận hành trong khi định dạng tài liệu thuần văn bản. Học HTML là đơn giản khi người sử dụng học được cách sử dụng của các thẻ khác nhau để định dạng văn bản hoặc hình ảnh để tạo các trang Web đẹp.

World Wide Web Consortium (W3C) đề nghị sử dụng các thẻ chữ thường bắt đầu từ HTML 4.

Cấu trúc tài liệu HTML

Một tài liệu HTML đặc trưng có cấu trúc cơ bản sau:

Thẻ khai báo <!DOCTYPE>
<html>
  <head>
    Các thẻ liên quan tới đầu đề tài liệu
  </head>

  <body>
    Các thẻ liên quan tới phần thân tài liệu
  </body>
</html>

Chúng ta sẽ học về các thẻ <head> và thẻ <body> trong các chương tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về thẻ khai báo trong HTML.

Thẻ khai báo <!DOCTYPE>

Thẻ khai báo <!DOCTYPE> được sử dụng để các trình duyệt Web biết được phiên bản HTML mà bạn sử dụng. Phiên bản hiện tại của HTML là 5 và sử dụng thẻ khai báo sau:

<!DOCTYPE html>

Phụ thuộc vào phiên bản của HTML mà có rất nhiều loại thẻ được sử dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các thẻ <!DOCTYPE...> này song song với các thẻ HTML khác.

Giới Thiệu

AdamWilling

Cái rễ của học hành thì đắng cay nhưng quả của nó thì ngọt ngào
Bình Luận Bài Viết
Chia Sẻ Bài Viết
Link:
BBCode:
HTML:
Cùng Chuyên Mục
Đề Xuất
Tiện Ích Online
Fanpage Facebook