Lập Trình Pascal Bài 8 : Soạn thảo , dịch , thực hiện và hiệu chỉnh Chương Trình trong Pascal

Đăng: AdamWilling
455 Lượt Xem
Thời Gian: 18/01/2019 lúc 16:10:32

Bài 8 : Soạn thảo , dịch , thực hiện và hiệu chỉnh Chương Trình trong Pascal

Như đã biết ở các bài trước. Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao ta cần phải soạn thảo, rồi biên dịch nó sang ngôn ngữ máy. Các hệ thống lập trình cụ thể thường cung cấp phần mềm phục vụ choa soạn thảo biên dịch, và hiệu chỉnh chương trình.

Với pascal người ta thường dùng Free Pascal:

Có thể download miễn phí tại đây

Màn hình làm việc của Pascal có dạng

Soạn Thảo, Dịch, Thực Hiện Và Hiệu Chỉnh Chương Trình Trong Pascal | ChiaSe24

Dòng thứ hai của màn hình được gọi là thanh bảng chọn, mỗi mục trong bảng chọn tương ứng với một nhóm việc ta có thể lựa chọn, hai số ở phía dưới của màn hình ngăn cách nhau bằng dấu hai chấm cho ta biết con trỏ soạn thảo đang ở dòng nào và cột nào trên màn hình.

Những thao tác cơ bản và phím tắt thường sử dụng để soạn thảo và thực hiện một số chương trình viết bằng Pascal.

   + Soạn thảo: Gõ nội dung của chương trình. Để lưu ta nhấn phím F2 rồi nhập tên văn bản sau đó nhấn Enter.

   + Biên dịch chưng trình:Nhấn tổ hợp Alt+F9. Nếu chương trình có lỗi cú pháp, phần mềm sẽ hiển thị thông báo.

   + Chạy chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9.

   + Đóng cửa sổ chương trình: Nhấn tổ hợp phím Alt+F3.

   + Thoát khỏi phần mềm: Nhấn tổ hợp phím Alt+x.

Giới Thiệu

AdamWilling

Thành công là một người thầy tồi tệ. Nó quyến rũ những người thông minh vào ý nghĩ rằng họ không thể thất bại.
Bình Luận Bài Viết
Chia Sẻ Bài Viết
Link:
BBCode:
HTML:
Cùng Chuyên Mục
Đề Xuất
Tiện Ích Online
Fanpage Facebook